06 Nedim Šarić (21) & Nedim Mujić (19)

(dijaka Dvojezične TAK/Schüler Zweisprachige HAK)

»Mislim, da bi bilo brez jezikov moje življenje kot žalostna puščava.«

»Ich glaube, ohne Sprachen wäre mein Leben wie eine traurige Wüste.«

BESEDILOTEXT